از جمله الگوهای بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی موجب توقف  روند و احتمالا آغاز روند افزایشی قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو 2 کندلی می باشد؛ به این صورت که در یک روند نزولی، شمعی سیاه رنگ تشکیل شده و آنگاه شمع سفید رنگی ظاهر می شود که نقطه آغازین و پایانی آن حداقل در میانه بدنه شمع قبلی قرار دارد. با ظهور نشانه های تایید کننده می توان به بازگشت روند امیدوار بود.

Above the stomach candlestick Pattern, الگوی بالای معده

Above the stomach candlestick Pattern, الگوی بالای معده

مشخصات این الگو عبارت است از:

1- بازار در یک روند نزولی قرار دارد.

2- کندل اول، نزولی است.

3- کندل دوم، سفید و صعودی است که نقطه آغازین آن در محدوده 50 درصدی بدنه شمع قبلی قرار داشته و نقطه پایانی آن در همان محدوده یا بالتر قرار دارد.

دقت داشته باشید که هر چه نقطه پایانی شمع دوم بالاتر باشد، امکان بازگشت روند بیشتر شود اما در عین حال بایستی به شمع های بعدی توجه کرد تا با اطمینان بییشتری در جهت معکوس وارد بازار شویم. در تصویر زیر نمونه ای از الگو را مشاهده می نمایید.

Above the stomach candlestick Pattern, الگوی بالای معده

Above the stomach candlestick Pattern, الگوی بالای معده