• بایگانی ها

کاربرد ترندلاین Trend Line

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

آموزش کاربرد ترندلاین در تحلیل نمودارهای بورس و فارکس منتشر شده توسط اکودیکــ: دانشنامه اقتصادی از سری فیلم های بورس آنلاین   Upload Date: Duration:Video:Link