• بایگانی ها

جهش گربه مرده

جهش گربهٔ مرده، (به انگلیسی: Dead Cat Bounce) در امور مالی، به یک بهبود مختصر، در قیمت سهام رو به افول، اطلاق می‌گردد.[۱] واژه جهش گربهٔ مرده، از این ایده گرفته شده است، که «حتی یک گربهٔ مرده نیز، هنگامی‌که از ارتفاع خیلی بلند، سقوط کند، پس از به زمین خوردن، کمی جهش پیدا می‌کند».[۲] این ایده از وال استریت سرچشمه گرفته است و بطور رایج، برای هر موردی که یک موضوعی پس از یک افول شدید یا طی مدت یک رکود شدید، شاهد تجدید فعالیت باشد، بکار می‌رود.