رئیس سازمان فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) از فروش ۲۰ ملک مربوط به بانک سپه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در دوازدهمین مزایده فروش اموال بانک‌ها در هفته گذشته خبر داد. حسن یمنی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ مزایده برای فروش اموال مازاد بانک‌ها برگزار شده و بنا داریم تا پایان سال ۸ مزایده دیگر نیز برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده برگزار کنیم. وی خاطرنشان کرد: مزایده بعدی فروش اموال مازاد بانک‌ها مربوط به فروش اموال مازاد بانک رفاه می شود که این مزایده بعد از ۲۸ صفر برگزار خواهد شد. به گفته رئیس فام، در مزایده بانک رفاه و براساس توافقات انجام‌شده ۲۵۰ ملک برای فروش به مزایده گذاشته می‌شود. یمنی از برنامه‌ریزی این سازمان برای افزایش تعداد مزایده فروش اموال مازاد بانک‌ها خبر داد و اظهار کرد: بعد از برگزاری مزایده فروش اموال مازاد بانک رفاه، مزایده‌ای برای بانک ملی برگزار می‌شود. همچنین مقدمات انعقاد قرارداد برای فروش اموال بانک مسکن نیز انجام شده و بانک سپه نیز مزایده‌ای دیگر خواهد داشت.

Source: بانک و بیمه