با ابلاغ سیاست‌ها و الزامات فرآیند اجرایی بانک مرکزی درخصوص کسب‌و‌کار فناوری مالی (Fin-tech)، یک گام رو به جلو به سمت آزادسازی «بانک مجازی» برداشته شد. اما بررسی‌های کارشناسانه و مقایسه تطبیقی آن با تجربه جهانی حکایت از آزادسازی ناقص در این حوزه نوین دارد. بر این اساس، «پرداخت»، «قرض‌دهی و تامین‌مالی» و «پس‌انداز» سه ماموریت اصلی فناوری‌های مالی در دنیا محسوب می‌شود که در چارچوب بانک مرکزی، فین‌تک‌ها از دو ماموریت اصلی قرض‌دهی و پس‌انداز منع شدند و این وظیفه بر عهده بانک‌ها باقی مانده است. البته بانک مرکزی به‌دلیل تجربه رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز، ملاحظاتی در این بخش داشته و گام اول در آزادسازی بانک مجازی را با احتیاط برداشته است. به گفته مسوولان بانک مرکزی، افق فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی با ارائه چارچوب فعالیت آنها ازسوی مقام ناظر پولی و برای پرهیز از ورود سایر مراجع به مقوله فین‌تک ارائه شده است. مقررات و ضوابط جدید در حالی برخی محدودیت‌های مالی را برای فین‌تک‌ها ایجاد کرده که کسب‌و‌کارها در حوزه فناوری مالی در دنیا با رشد چشمگیری در حال توسعه است. به اعتقاد کارشناسان، آزادسازی کامل بانک‌های مجازی می‌تواند راه را برای ایجاد رقابت در بازار پول و اصلاح نظام بانکی هموار کند.

Source: بانک و بیمه