دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: برای برخورد با صرافی ها ی غیرمجاز ضعف قانونی نداریم و بیشتر مشکل، به حوزه اجرا و نظارت بازمی گردد. ابراهیم نکو در گفتگو با مهر گفت: صرافی ها ی غیر مجاز مسلماً به دنبال درآمد بیشتر برای خود و صاحبان سرمایه ها هستند و ممکن است از راه ها ی غیر مشروع و غیر قانونی اقداماتی انجام دهند که به نفع اقتصاد کشور نیست. نکو درخصوص ضعف قانون پیرامون برخورد با صرافی ها ی غیرمجاز اظهار داشت: معتقدم در برخورد با صرافی ها ی غیرمجاز، ضعف قانونی نداریم و این بیشتر برای توجیه است که از ضعف قانون سخن گفته می شود؛ چندین ده سال است که این فعالیت ها را شاهد هستیم و اگر مشکل ضعف قانون است، چرا این همه سال برای اصلاح قانون کاری انجام نشده است؛ اینها بیشتر نوعی فرار از واقعیت ها ی موجود است و به نظرم بیشتر مشکل، در اجرا و نظارت است.
فاینانس بانکهای بزرگ برای ایران
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تهدید ترامپ نتوانسته بانکهای بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با ایران منصرف کند،گفت:خط های اعتباری اخیر را بانکهای بزرگ برای ایران باز کردند.اکبر کمیجانی در گفتگو با مهر در …
Source: اخبار صرافی ها