گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بیمه تعاون در مراسم معارفه تیم ورزشی کاراته این شرکت گفت: در راستای اهداف عالیه شرکت بیمه تعاون درخصوص فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و با نظر مساعد اعضای هیات مدیره، تیم ورزشی کاراته شرکت بیمه تعاون برای حضور در مسابقات کشوری و برون مرزی تشکیل شد.یونس مظلومی افزود: با توجه به جایگاه والای ورزش در جامعه و لزوم سالم‌سازی فعالیت جوانان، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند حمایت‌های خود از ورزش قهرمانی و پرورش استعدادها را یکی از اهداف مهم فعالیت‌های خود قرار دهند. بازتاب مثبت حضور بنگاه‌های اقتصادی در این عرصه نهایتا منجر به پیشرفت ورزش کشور خواهد شد.وی تصریح کرد: شرکت بیمه تعاون با جدیت هر چه تمام‌تر در این راه قدم برداشته و از هیچ حمایتی از قهرمانان و دست‌اندرکاران ورزش قهرمانی به‌خصوص ورزش کاراته دریغ نخواهد کرد.در ادامه آشوری، دبیر فدراسیون کاراته نیز یادآور شد: این تصمیم بزرگ شرکت بیمه تعاون در حمایت از ورزش کاراته و قهرمانان این رشته ورزشی باید الگوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد تا با حمایت‌های خود از رشته‌های ورزشی مدال‌آور و تقویت آنها نقش انکارناپذیر خود در توسعه و پیشرفت ورزش کشور را تثبیت کنند.

Source: بانک و بیمه