گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک دي با بيان اينكه حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و اشتغال‌زا در اولويت برنامه‌هاي بانك قرار دارد از ارائه بسته‌های متنوع خدمات اعتباری در چارچوب ضوابط و قوانین بانک مرکزی به اين دسته شركت‌ها خبر داد.محمدرضا قربانی در حاشيه بازديد از چند شرکت تولیدی ـ بازرگانی كه از مشتريان بانك هستند، تصريح كرد: حمایت بانک دی از شرکت‌هاي توليدي و بازرگاني قدمی‌در راستای تداوم فعالیت بخش تولید کشور و نیروی انسانی شامل کارگران و مهندسان است.

Source: بانک و بیمه