اکونومیست

پس از سال‌های بحران اقتصادی یعنی 2008-2007، سیاست‌گذاران بر ایمن‌تر ساختن بخش مالی تمرکز کرده‌اند. قانون‌گذاران بانک‌ها را از منظرهای مختلفی با چارچوب‌هایی روبه‌رو کرده‌اند. با این حال، صرف‌نظر از دیدگاه قانون‌گذاری، به نظر می‌رسد انقلاب دیگری در راه باشد. انقلابی که تنها وعده این را نمی‌دهد که بخش فاینانس و تامین مالی را برای کسانی که مالیات می‌پردازند، امن‌تر کند، بلکه افزون بر آن برای مشتریان بخش تامین مالی نیز سودمند خواهد بود.


Source: دنیای اقتصاد