گروه بنگاه‌ها: بانک آینده به‌عنوان متولی مدیریت بدهی و دارایی تعاونی افضل توس در اطلاعیه شماره 3 آخرین وضعیت اقدامات انجام شده را تشریح کرد.در این اطلاعیه آمده است: پیرو واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسوولیت را به استحضار ذی‌نفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به‌ویژه‌ سپرده‌گذاران آن تعاونی می‌رساند.یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حال تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بوده‌اند. وضعیت کلیه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزئیات روشن شده است.

Source: بانک و بیمه