پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در جدول زیر می توانید بانک هایی که مجوز بانک مرکزی دارند به همراه تاریخ تاسیس یا صدور مجوز و همچنین آدرس دفتر مرکزی آنها را به ترتیب تاریخ آغاز فعالیت بیابید. بدیهی است در برخی از موارد به دلیل اطلاعات مبهم تاریخ تاسیس را همان تاریخ صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی و برخی دیگر را تاریخ آغاز فعالیت رسمی در نظر گرفته ایم. همچنین برای تهیه این جداول تاریخ آغاز فعالیت بانک هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادغام شدند نیز تاریخ مصوبه ادغام به عنوان تاریخ تاسیس ذکر شده است چراکه عملا بانک جدید با نامی جدید در تاریخ های مورد اشاره به وجود آمده است:
برای دیدن جدول به اندازه اصلی روی آن کلیک کنید:
Source: اخبار صرافی ها