مدیر عامل شرکت بیمه تجارت نو، در جلسه‌ای به تشریح برنامه استراتژیک سازمان در حوزه فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری پرداخت. به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو، سیدمحمد عباس زادگان مدیر عامل شرکت بیمه تجارت نو، با حضور مدیر بیمه‌های اشخاص، مدیر امور شعب و نمایندگان، معاونان مدیریت اشخاص در حوزه فروش بیمه‌های عمر و صدور و خسارت و جمعی از شبکه فروش عمر در این جلسه گفت: با توجه به اینکه در فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، ایجاد اعتماد و اطمینان خاطر مشتری از ارکان اصلی است بنابراین نمایندگان باید قبل از معرفی محصول به سرمایه اولیه شرکت و سهامداران برجسته آن بپردازند.

Source: بانک و بیمه