گروه بنگاه‌ها: معاون فنی بیمه‌های زندگی بیمه‌ملت جزئیات «بیمه تحصیل فرزندان» توسط این شرکت را اعلام کرد.محمدمهدی امانی گفت: مدت این سرمایه‌گذاری تا سن 18 سالگی فرزند است و پس از پایان این مدت، سرمایه تحصیلی در 4 یا 6 قسط سالانه به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.

Source: بانک و بیمه