گروه بنگاه‌ها: شعبه مرکزی تبریز و ارومیه بیمه حکمت صبا با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت و مقامات لشکری و کشوری افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت، اولین شعب بیمه حکمت صبا در منطقه شمال‌غرب کشور با حضور مقامات لشکری و کشوری افتتاح شد. علی شعبانی، مدیرعامل بیمه حکمت صبا نیز افتتاح شعبه مرکزی بیمه حکمت صبا را در تبریز و ارومیه به عنوان اولین شعب این شرکت در خارج تهران، سرآغازی برای خدمتگزاری به هموطنان در منطقه شمال غرب کشور دانست و تاکید کرد: مردم آذربایجان شرقی و غربی و خانواده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مردمی مقاوم دارای بهترین الگوهای حضور در صحنه انقلاب و دفاع مقدس هستند.

Source: بانک و بیمه