مدیرعامل بانک ایران زمین، با اشاره به فعالیت این بانک در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ارائه خدمت به مشتریان بر پایه شبکه‌های اجتماعی را از ضروریات بانکداری دیجیتال دانست.

Source: بانک و بیمه