امروز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت همراه بود.
Source: اخبار صرافی ها