بانک , سیاست , سایر حوزه های سیاسی «بازی خطرناک با نرخ ارز»؛ این عبارت به کار رفته از سوی معاون ارزی بانک مرکزی در دولت دهم، تنها یکی از دستاوردهای هشت ساله بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد بود.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، شرق: سید کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی که سال ٩٠ و درست در آستانه تلاطمات ارزی وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد، نحوه غلط مداخله های بانک مرکزی در بازار ارز را علت نابسامانی های بازار در آن دوره می داند و توضیح می دهد: ورود بانک مرکزی در بازار و فروش ارز مکانیسم درستی نداشت. ارز به افراد خاص و صرافی های خاص فروخته می شد و بازی از بانک ها به صرافی ها رفت. او در این گفت وگو که حدود یک ساعت به طول انجامید، از سیاست های نادرست بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد پرده برداشت و از اتفاقاتی گفت که همه دست به دست هم داد تا بازار ارز دستخوش تلاطماتی جدی شود.
امسال دولت قصد دارد سیاست تک نرخی شدن را به عمل نزدیک کند. به نظر شما این سیاست را می توان در سال جاری اجرا کرد؟
درباره نرخ ارز باید بگویم از اول انقلاب …
Source: اخبار صرافی ها