از این پس خریداران بیمه عمر و سرمایه‌گذاری بیمه پارسیان، سهام این شرکت را دریافت می‌کنند.

Source: بانک و بیمه