گروه بنگاه‌ها: قرارداد فاينانس یک‌ميليارد و 200 ميليون يورويي به‌منظور تامين مالي پروژه نيروگاه حرارتي هرمزگان بين بانك صنعت و معدن و «ونش اكونوم بانك روسيه» امضا شد.این قرارداد با حضور نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان شركت مادرتخصصي برق حرارتي در مسكو به امضا رسيد.براساس اين ترتيبات، پروژه مزبور با بهره‌گيري از فاينانس یک ميليارد و 200 ميليون يورويي با وام دولت روسيه در پنج سال به بهره‌برداري خواهد رسيد.

Source: بانک و بیمه