شرکت بیمه ملت پس از مذاکره با بیمه اسکور فرانسه، موفق به اخذ پوشش اتکایی به‌صورت قرارداد اتکایی مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز (Catastrophe Excess of Loss Treaty) از این شرکت شد.این قرارداد، تمامی خسارات فاجعه‌آمیز احتمالی بیمه‌نامه‌های صادره به‌صورت مستقیم یا قبولی اتکایی بیمه ملت در رشته‌های آتش‌سوزی، بلایای طبیعی، عدم‌النفع و مهندسی را تا سقف 200 میلیون یورو پوشش خواهد داد.

Source: بانک و بیمه