شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش حا‌می‌سومین دوره نمایشگاه تراکنش کشور است. ایران‌کیش در سومین نمایشگاه تراکنش به همراه شرکت هدایت هوشمند قرن، در غرفه‌های 29 و 30 و10 نمایشگاه، واقع در نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفت‌وگو) میزبان علاقه‌مندان عرصه صنعت پرداخت خواهد بود این شرکت در سه روز برگزاری این نمایشگاه برنامه‌هایی نیز در نظر گرفته است. سومین نمایشگاه تراکنش که از دوم تا چهارم آبان ماه برگزار ‌می‌شود با سمینار، نشست تخصصی و کارگاه آموزشی میزبان علاقه‌مندان حوزه صنایع مالی و بانکی خواهد بود.

Source: بانک و بیمه