گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بیمه رازی و هیات همراه، از شعب اصفهان و شهرکرد بازدید کرد و با همکاران این شعب به گفت‌وگو پرداخت.به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، دکتر امراللهی، مدیرعامل این شرکت به همراه مهراردستانی، ابراهیمی، بخشی، رنجبر و فتاحی از شعبه‌های شهرکرد و اصفهان بیمه رازی بازدید کردند و در فضایی دوستانه با همکاران شعبه به گفت‌وگو پرداختند.

Source: بانک و بیمه