گروه بنگاه‌ها: پس از امضاي قراردادهاي خطوط اعتباري فاينانس با برخي بانك‌ها و موسسات مالي هند، چين، كره جنوبي و روسيه و با توجه به فضاي اعتماد به وجود آمده پس از برجام، بانك صنعت و معدن به همراه چند بانك ديگر قرارداد فاينانس در قالب موافقت‌نامه كلي را با اوبِر بانك اتريش امضا کرد.اين قرارداد با حضور بانك مركزي و سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط تعدادي از بانك‌هاي ايراني از جمله بانك صنعت و معدن در شهر لينز اتريش امضا شد.براساس اين قرارداد، اوبربانك اتريش، 85 درصد ارزش كالا و خدماتي را كه ازسوی فروشندگان اتريشي به خريداران ايراني ارائه مي‌شود فاينانس می‌کند.

Source: بانک و بیمه