آریا بازار – تامین ارز همواره برای زائران اربعین مشکلات جدی به همراه داشته و دارد.
تامین ارز همواره برای زائران اربعین مشکلات جدی به همراه داشته و دارد.
حالا اما خبر رسیده که زائران اربعین می توانند در پایانه های مرزی در کنار دریافت ریال از کانال های بانکی برای تامین دینار عراق نیز استفاده کنند.
تامین ارز برای زائران اربعین یکی از مسایلی است که هر ساله با توجه به حجم بالای درخواست در زمان مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا سال گذشته که ارز مسافرتی حذف نشده بود زائران می توانستند تا 200 دلار را با نرخ مبادله ای دریافت کنند، اما برای سال جاری توزیع دلار مبادله ای به روال قبل انجام نخواهد شد. براین اساس زائران می توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و در واقع از صرافی ها تهیه کنند.
اما در جریان هماهنگی هایی که برای ارائه خدمات بانکی در پایانه های مرزی به ویژه در استان های محل تردد زائران انجام شده است، برخی بانک ها نسبت به ارائه دینار به زائران اقدام کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد بانک تعاون اسلامی به عنوان تنها بانک عراقی دارای شعبه در ایران که …
Source: اخبار صرافی ها