ایمان مقدسیان

کارشناس بازار سرمایه

همزمان با بروز پدیده رکود تورمی، تورم‌های بالاتر از 30 درصد و رشد منفی اقتصاد کشورمان در سال‌های 90 تا 92، سیاست دولت وقت بر کنترل تورم قرار گرفت. مهار تورم به‌ویژه در بخش مسکن، ثابت ماندن نرخ ارز و اجرای سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم را تک‌رقمی کرد. امری که به مثابه یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح است؛ اما تورم تک‌رقمی ایجادشده، نتوانست رونق را به بازارهایی مانند بورس اوراق بهادار تهران بازگرداند.


Source: دنیای اقتصاد