طی قراردادی که بین بیمه رازی و شرکت ملی حفاری ایران منعقد شده است، خسارت حادثه آتش‌سوزی اخیر ازسوی شرکت بیمه رازی پس از تکمیل پرونده پرداخت خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، دکل «فتح ٩٥» در نزدیکی بندر هندیجان در منطقه رگ سفید خوزستان، یکشنبه ٧ آبان ماه دچار سانحه آتش‌سوزی شد.شرکت بیمه رازی به محض مطلع شدن از حادثه و با اعزام نیروهای متخصص برای ارزیابی خسارت وارد شده به محل آتش‌سوزی اقدام کرد و باباکردی، مدیر بیمه‌های مسوولیت و مهندسی بیمه رازی نیز شخصا به استان رفته و جزئیات حادثه را زیر نظر قرار داد.تنها دکل فتح ٩٥ تحت پوشش این بیمه‌نامه است و چاه رگ سفید پوشش بیمه‌ای ندارد و بیمه‌نامه مذکور در قالب یک کنسرسیوم بیمه‌ای با راهبری و سهم ۴۰ درصد بیمه رازی صادر شده است.

Source: بانک و بیمه