بانک آینده در راستای توجه به نیازهای مشتریان، طرح بیمه رایگان سپرده‎گذاران را از 22 مهر، در شعب خود عملیاتی کرد.

Source: بانک و بیمه