متاسفانه بانک مرکزی شفافیتی در خصوص سیاست های خود ندارد. مشابه این شرایط را فقط در سال ۱۳۹۱ و ملتهب شدن بازار ارز و بسته شدن صرافی ها داشتیم. باتوجه به ثبات نرخ ارز در چند ماه گذشته و همچنین رشد اقتصادی کشور، اکنون سرمایه گذاران و تولیدگران و فعالان اقتصادی ما برای رونق کسب و کار خود به سرمایه گذاری نیاز دارند. اما آن ها برای این کار سردرگمند زیرا سیاست های بانک مرکزی مشخص نیست و آن ها نمی دانند در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
Source: اخبار صرافی ها