گروه بنگاه‌ها: بانک گردشگری، حامی ‌رسمی ‌تیم‌های ملی والیبال ایران، در مراسمی‌از افتخارآفرینان والیبال و بانوی طلایی ورزش ایران تجلیل کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک گردشگری، رئیس گروه مالی گردشگری در سخنان کوتاهی ضمن ابراز خرسندی از موفقیت‌های درخشان ورزشکاران ایرانی حاضر در مراسم گفت: «امروز والیبال ایران به لطف ثبات در مدیریت، سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی مستعد، توجه به کار علمی‌ و همدلی و رفاقت در تمام سطوح به موفقیت‌های بی‌نظیری رسیده است». جهانگیری با برشمردن مزایای ایجاد پیوند میان بنگاه‌های اقتصادی و ارکان ورزش قهرمانی تاکید کرد: «والیبال می‌تواند الگویی برای گسترش این نگاه و زمینه‌های قهرمانی در تمام رشته‌ها و سطوح ورزشی باشد». وی در ادامه به موفقیت‌های پی‌درپی زهرا نعمتی در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: «این بانوی قهرمان در هر مسابقه‌ای برای برافراشتن پرچم ایران حاضر شده است و این افتخارات مایه مباهات ما به‌عنوان حامی‌و همراه این ورزشکار ملی است».

Source: بانک و بیمه