دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه اگر یک بانک تخلف کند، اعضای کانون به ما اطلاع می‌دهند، گفت: تاکنون فقط یک مورد از عدم‌رعایت نرخ سود به کانون منعکس شده که بعد از بررسی ما مشخص شد آن‌گونه که اطلاع داده شد، نبوده است. محمد رضا جمشیدی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره روند اعمال نرخ‌های سود در بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی اظهار کرد: بانک‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند و اگر یک بانک تخلف کند، اعضای کانون به ما اطلاع می‌دهند. وی افزود: تاکنون فقط یک مورد از عدم‌رعایت نرخ سود به کانون منعکس شده که بعد از بررسی ما مشخص شد آن‌گونه که اطلاع داده شد، نبوده است. بنابراین همه بانک‌ها این نرخ سود را رعایت می‌کنند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد فاصله 11 روزه از ابلاغ تا اجرای سود سپرده علی‌الحساب 15 درصد اثرات مثبت کاهش نرخ سود را کمرنگ نکرد، گفت: منافع این کار بیشتر از زیان‌های آن بود. وی ادامه داد: یکی از اهداف ایجاد این فاصله، کنترل نقدینگی و حفظ سپرده‌ها از طریق تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت بود تا تورم کنترل و منابع بانک‌ها ماندگار شود.

Source: بانک و بیمه