دنیای اقتصاد: بازارهای جهانی به حالت انتظار رفته‌اند. بازارها که هفته گذشته و دوشنبه همین هفته، شاهد ریسک‌پذیری معامله‌گران بودند، سه‌شنبه در انتظار بیانیه بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ترمز ریسک‌پذیری را کشیدند.امشب نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان می‌دهد، بیانیه‌ای که اهمیت آن، نوسان بازارها را کمتر کرده است. کمتر کسی انتظار افزایش دوباره نرخ‌های بهره را در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان دارد اما جزئیات و لحن بیانیه کمیته سیاست‌‌گذار پولی بانک مرکزی آمریکا می‌تواند آینده میان‌مدت بازارها را متاثر کند. نکته مهم دیگر چگونگی کاهش دارایی‌های فدرال رزرو است، دارایی‌هایی که در دوره بحران جهانی مالی،‌ برای تزریق پول به اقتصاد خریداری شده بودند.


Source: بانک و بیمه