مدیرعامل بیمه تعاون در مجمع کسب‌وکار اروپا به تشریح بازار بزرگ و جوان ایران در بخش‌های بیمه‌ای پرداخت.دکتر یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون که به‌عنوان نماینده‌ای از صنعت بیمه به این همایش دعوت شده، در بخش ریسک‌های مالی، بیمه و بیمه‌های اتکایی به سخنرانی پرداخته و به سوالات حاضران و مجری برنامه پاسخ داد.

Source: بانک و بیمه