بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال 665 میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در 6 ماه ابتدای سال‌جاری بیش از 80 مورد از این املاک از طریق مزایده‌های سراسری، استانی، مذاکره و اقاله تعیین تکلیف شده است.

Source: بانک و بیمه