خزانه‌داری دولت استرالیا

توانایی فناوری‌های جدید برای دستیابی به اطلاعات در حال تغییر دادن چگونگی انجام تمام کسب‌وکارها، چگونگی درک از محصولات و خدمات در اقتصاد نوین و راهی که مشتریان در این فرآیند شرکت می‌کنند، است. فناوری مالی این تبدیل و تحول را روان‌تر می‌کند. اثرات تسریع‌کننده فناوری مالی و پتانسیل آن برای ایجاد دوره نوینی از رقابت، نوآوری و ایجاد بهره‌وری در شغل در اقتصاد ما در حال حاضر بسیار مهم و شایسته تشویق است.


Source: دنیای اقتصاد