گروه بنگاه‌ها: دبیر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مرور گزارش عملکرد بانک مسکن در سال‌های 92 تا 96، از اقدامات و فعالیت‌های موثر بانک مسکن به‌ویژه در رفع مشکل مسکن اقشار مختلف جامعه قدردانی کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، کتابچه مربوط به گزارش عملکرد بانک مسکن در دولت یازدهم، بعد از ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این بررسی، مطابق نامه‌ای که حجت‌اله هاشم بیگی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به مدیرعامل بانک مسکن تنظیم کرده است، از تایید اقدامات انجام‌شده توسط بانک مسکن طی 4 سال گذشته در حوزه تامین مالی بخش مسکن و ساختمان کشور حکایت دارد.براساس این گزارش، گزارش عملکرد بانک مسکن مربوط به سال‌های 92 تا 96، دارای 10 سر فصل است که مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته برای تامین مالی بخش مسکن و همچنین نحوه شکست رکود مسکن با گشایش‌های مالی ناشی از ابزارها و نهادهای طراحی‌شده ازسوی بانک مسکن، در آن تشریح شده است.

Source: بانک و بیمه