معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: اجرای توافق خط اعتباری دوطرفه ۵۰۰ میلیون یورویی بانک‌های مرکزی ایران و پاکستان و گشایش شعب بانکی در دو کشور باید در ۳ ماه آینده تحقق یابد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان در دیدار با وزیر خارجه پاکستان با تاکید بر لزوم برداشتن فوری‌ترین گام‌ها در حوزه بانکی و حمل‌و‌نقل بین دو کشور، گفت: باید شاهد جهش در مناسبات اقتصادی و رسیدن به هدف 5 میلیارد یورو باشیم.معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اجرای توافق خط اعتباری دوطرفه 500میلیون یورویی بانک‌های مرکزی دو کشور طی سه ماه آتی تاکید کرد که شرایط امروز منطقه، همکاری هرچه بیشتر ایران و پاکستان را در حوزه امنیت و توسعه منطقه‌ای ضروری می‌کند.نهاوندیان در دیدار «خواجه محمد آصف» اظهار کرد: اگرچه سطح تجارت دو کشور 35 درصد رشد نشان می‌دهد ولی در فضای پس از تحریم باید شاهد جهش در مناسبات اقتصادی و رسیدن به هدف 5 میلیارد یورو باشیم.وی ادامه داد: اجرای توافق خط اعتباری دوطرفه 500 میلیون یورویی بانک‌های مرکزی و گشایش شعبه بانک در دو کشور باید در 3 ماه آینده تحقق یابد. همچنین برقراری خط کشتیرانی مسافری و باری بین چابهار و کراچی و خط پروازی مستقیم بین دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بلندمدت‌تر شود.

Source: بانک و بیمه