گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به 21مهرماه، تورم هفتگی اکثر گروه‌ها منفی بوده است؛ به‌طوری‌که از میان 11 گروه مواد غذایی 6 گروه با تورم منفی و دو گروه با تورم صفر روبه‌رو شده است. علاوه‌بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین کاهش تورم در هفته منتهی به 21 مهرماه سال 1396 مربوط به گوشت مرغ بوده است که به نسبت هفته قبل 4 درصد کاهش را تجربه کرده است.

Source: بانک و بیمه