گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل و معاون فنی بیمه حافظ، از شعبه بیمه ماکو بازدید و از نزدیک فعالیت آن را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، در بازدید دکتر عبدالرسول عطایی و روح‌الله عظیمی، ‌هادی گوزل زاده رئیس شعبه ماکو با ارائه گزارش عملکرد این شعبه، نیازسنجی‌ها و سایر برنامه‌ها و اولویت‌های این شعبه را در سال‌جاری تشریح کرد.مدیرعامل شرکت بیمه حافظ همچنین در سفر خود به منطقه آزاد ماکو جلساتی نیز با معاون مالی و اقتصادی و معاون سرمایه انسانی سازمان منطقه آزاد ماکو داشت و درباره تسهیل و تسریع ارائه خدمات بیمه‌ای به فعالان اقتصادی منطقه گام‌های مثبتی برداشته شد.حمایت و تعامل با سرمایه‌گذارها، ارائه طرح‌های جدید بیمه‌ای، تعامل و همکاری بیشتر با منطقه آزاد ماکو از دیگر محورهای این جلسه بوده است. در حاشیه این سفر دیدار صمیمانه مدیرعامل و معاون فنی با نمایندگان فعال شرکت بیمه حافظ در این منطقه برگزار شد. در این جلسه ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش رضایتمندی بیمه‌گذاران، رقابت سالم، تسریع در پرداخت خسارت و جذب مشتریان جدید، تحقق اهداف و برنامه‌های شعبه ماکو و… ازجمله مواردی بود که عبدالرسول عطایی بر پیشبرد و پیگیری آنها تاکید کرد.

Source: بانک و بیمه