امروز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا را با ۱۷ تومان افزایش با قیمت ۴ هزار و ۶۹ تومان به فروش رساندند.
Source: اخبار صرافی ها