در حال حاضر خرید ارز مسافرتی از بانک ها اجباری نیست و پیش از این نیز اجباری نبود و مردم می توانستند ارز مسافرتی مورد نیاز خود را از صرافی ها و بازار آزاد تهیه کنند.
کاظم دوست حسینی در روزنامه قانون نوشت: در حال حاضر خرید ارز مسافرتی از بانک ها اجباری نیست و پیش از این نیز اجباری نبود و مردم می توانستند ارز مسافرتی مورد نیاز خود را از صرافی ها و بازار آزاد تهیه کنند.
تا پیش از لغو ارز مسافرتی در واقع یک امکان و سهمیه 300 دلاری به نرخ ارز مبادله ای برای هر مسافر در سال وجود داشت که البته رقم بالایی محسوب نمی شد و تفاوت قیمت آن، چیزی در حدود 500 تا 600 تومان کمتر از قیمت بازار آزاد بود و فرصتی برای استفاده مردم از نرخ ارز دولتی به حساب می آمد. این امکان در حال حاضر لغو شده است و بانک مرکزی، ارز با این نرخ را برای مسافران تامین نمی کند.
یکی از دلایل حذف ارز مسافرتی افزایش حجم مسافران خارجی در سال های اخیر است که باعث می شود به نوعی صرفه جویی برای بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین ایجاد پیش زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز است هرچند در حال حاضر ارز مبادله ای هنوز به برخی از کالاها تعلق می …
Source: اخبار صرافی ها