در حال حاضر خرید ارز مسافرتی از بانک ها اجباری نیست و پیش از این نیز اجباری نبود و مردم می توانستند ارز مسافرتی مورد نیاز خود را از صرافی ها و بازار آزاد تهیه کنند.
Source: اخبار صرافی ها