شهاب‌الدین رحیمی: اقتصاددانان به‌دلیل ماهیت بسیار پیچیده علم اقتصاد، بار سنگینی بر دوش دارند. وارد کردن موضوعات علم اقتصاد در زندگی روزمره شهروندان و آگاهی‌‌بخشی در این خصوص امری ضروری است تا شکاف بین نخبگان و شهروندان عمیق نباشد و مردم انتخاب‌های دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تری داشته باشند. شرایط لازم برای ورود هر چه بهتر اقتصاددانان برای نقش‌آفرینی در جوامع مختلف متفاوت است. بسیاری از برندگان جایزه نوبل اقتصاد به‌دلیل آگاهی‌بخشی در این حوزه مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. در ایران نیز بررسی این موضوع قابل تامل است.

Source: دنیای اقتصاد