بانک آینده موفق به دریافت گواهینامه استاندارد بین‌المللی مدیریت آموزش شد.به گزارش روابط عمومی بانک آینده، این بانک با هدف بهبود مستمر و روان‌سازی فرآیندهای آموزش و التزام به اصول تعالی سازمانی، از اسفندماه 1395، اقدام به استقرار الزامات استاندارد مدیریت آموزشی کرد و در راستای اظهار انطباق عملکرد با سیستم بین‌المللی مذکور، آمادگی خود را برای اجرای مرحله ممیزی خارجی اعلام کرد.

Source: بانک و بیمه