مهر نوشت :
 دلار روز گذشته باز هم از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت، همان نرخی که مدتها است سودای رسیدن به آن را دارد. همه دیروز دوباره از بالا رفتن یکباره دلار شوکه شده بودند و پیش از ظهر که قیمت بالا رفت و به مرز ۴۰۶۰ تومان در برخی از صرافی ها رسید، روزهای دیماه سال گذشته تداعی شد؛ آنجا که قیمت به یکباره بالا رفت و به مرز ۴۲۰۰ تومان هم رسید.
البته مدتها است که نرخ ارز، یکی از دردسرسازترین قیمتها در بازار شده است و همان قدر که دولت تا چند وقت قبل تلاش می کرد فنر ارز را فشرده نگاه دارد، به همان اندازه نیز، عطش بازار برای افزایش نرخ و برنامه ریزی برای استفاده از هر گونه فرصتی در این بازار، بیشتر می شد. تا جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و به خصوص از مرز ۴ هزار تومان می گذرد، عطش و تلاش های پشت پرده برای بالا نگاه داشتن ارز نیز بیشتر می شود.
ابرچالشی که دست از سر اقتصاد ایران برنمی دارد
نزدیکان دولت هم، نرخ ارز را یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران می دانند، ابرچالشی که به این راحتی ها دست از سر اقتصاد برنمی دارد و البته، سیاستگذار و بازیگر اصلی بازار ارز،بانک مرکزی، هم بسیار دست به عصا …
Source: اخبار صرافی ها