روزنامه «دنیای‌اقتصاد» یک دوره آموزشی با عنوان «دوره کاربردی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها» در 24 و 25 آبان به مدت 16 ساعت، برگزار می‌کند.

Source: بانک و بیمه