معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به حذف سهمیه ارز مسافرتی گفت:با حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله ای و هدایت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافی های مجاز می توان زمینه یکسان سازی نرخ ارز را فراهم کرد.

سید کمال سیدعلی، درخصوص یکسان ساز نرخ ارز در سال 96 اظهار داشت: بانک مرکزی 3 سال است که یکسان سازی نرخ ارز را هدفگذاری کرده و اقداماتی برای عملیاتی کردن آن انجام داده است. به گزارش امتداد نیوز به نقل از فارس، وی افزود: یکی از موانع یکسان سازی نرخ ارز ، نرخ ارز مبادلاتی است چرا که در این چارچوب برخی کالاها مشمول ارز با نرخ پایین تر از نرخ بازار شده اند که هم اکنون اختلاف نرخ این ارز با ارز بازار حدود 500 تومان است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه حذف کالاهای مشمول ارز مبادلاتی افزایش شفافیت و قیمت گذاری کالاها را در پی دارد تصریح کرد: برخی بررسی ها نشان می دهد که در نهایت کالای وارد شده با ارز مبادله ای تفاوتی با کالای مشابه وارد شده با ارز بازار ندارد و مصرف کننده یا متقاضی نهایی نفعی از مبادله نمی برد.
سیدعلی با بیان اینکه ارز مبادله ای بیشتر موجب ایجاد رانت …
Source: اخبار صرافی ها