دنیای اقتصاد: شاخص بهای کالاهای صادراتی در مرداد توانست بعد از دو ماه کاهش رشد کند. بنابر گزارش بانک مرکزی، در این رشد، مواد پلاستیکی و فلزاتی مانند مس نقش اساسی داشتند. شاخص کالاهای صادراتی متاثر از دو متغیر است: نرخ ارز و قیمت‌های جهانی. نرخ ارز در مردادماه رشد 9/ 0 درصدی داشته، اما شاخص بهای صادراتی کمتر از این مقدار و به اندازه 4/ 0 درصد رشد داشته است. این نشان می‌دهد که افت قیمت‌های جهانی به خصوص در محصولات پتروشیمی و معدنی مانع این شده تا شاخص به مقدار افزایش نرخ ارز صعود کند. از جهت دیگر، اگر نرخ ارز به شکل واقعی حرکت می‌کرد و فاصله نرخ ارز اسمی و واقعی کاهش می‌یافت، صادرکنندگان می‌توانستند بهای بیشتری بابت کالاهای خود دریافت کنند. بررسی روند شاخص دلار و شاخص بهای صادراتی از ابتدای سال نشان می‌دهد که شاخص دلار در طول این 5 ماه حدود یک‌ درصد رشد کرده است و همین رشد محدود، عاملی شده تا بهای کالاهای صادراتی در این بازه زمانی افت کند.

Source: بانک و بیمه