امروز قیمت انواع سکه در۴ مهرماه ۱۳۹۶در صرافی ها با افزایش قیمت مواجه شده است و به این ترتیب سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در صرافی ها با کاهش قیمت روبه رو شد و با قیمت یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان به فروش رسید.
Source: اخبار صرافی ها