امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا با افزایش قیمت نسبت به روزگذشته با قیمت ۳هزار و ۹۹۹ تومان به فروش رساندند.
Source: اخبار صرافی ها