گروه بنگاه‌ها: با راه‌اندازی پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا) و تعریف چارچوب هدفمند برای انعکاس اخبار و گزارش‌های مورد نیاز مخاطب، امکان پیگیری روزانه تحولات بخش مسکن و ساختمان برای مخاطبان فراهم شد. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،این پایگاه به آدرس اینترنتی www.hibna.ir در حال حاضر در دسترس علاقه‌‌مندان به پیگیری اخبار و تحولات بخش مسکن و ساختمان قرار دارد.

Source: بانک و بیمه